Đề thi HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành, ĐH sư phạm Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút.

Bài 1:( 3 điểm)

Cho các đa thức $ $ P(x)= x4 – 2x2 –x2+x4 và Q(x)= x4 +3x2 -4x -6x2 -7.

1. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi tìm bậc, hệ số tự do và hệ số cao nhất của mỗi đa thức đó.

2. Tìm đa thức M biết M- (3xy -3x3y + xy3 –x2y2 )= 2x2y2 +2x3y –xy+xy3

Câu 2: (3 điểm) tìm nghiệm của mỗi đa thức sau:

1. A(x)= 2x2 -6x

2. B(x)= $ \frac{3}{2}\left( {x+5} \right)-\left( {\frac{7}{2}-x} \right)$

3. D(x)= x2 – 7x +6

Câu 3: (1 điểm)

1. Tính giá trị biểu thức của A= 5x2 – 6x -2 tại x thỏa mãn $ \left| {x-1} \right|=2$

2. Cho biểu thức B=$ \frac{{{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+0,5x{{y}^{2}}-4}}{{{{x}^{2}}+y}}$ . Tính giá trị của B biết $ x=-\frac{1}{2}$ và y là số nguyên âm lớn nhất.

Câu 4: (3,5điểm) cho tam giác ABC vuông tại B, có AB=15cm, AC=13cm

1. Tính độ dài BC và so sánh cách góc của tam giác ABC

2. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AD. Chứng minh tam giác ACD cân

3. Gọi M là trung điểm của CD. Đường thẳng AM cắt BC tại G. tính độ dài đoạn thẳng GB.

4. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt cạnh AC tại N. Chứng minh ba điểm D,G,N thẳng hàng.

Câu 5: (0.5 điểm) Học sinh chỉ chọn một trong hai ý : 1 hoặc 2

1. Cho đa thức P(x)= ax2 +bx+c có tính chất P(1), P(4), P(9) là các số hữ tỉ. Chứng minh rằng khi đó a,b,c là các số hữu tỉ.

2. Trong một dịp cắm trại , lớp 7A được phân công trang trí một khuôn viên hình chữ nhật có chiều rộng là 7m, chiều dài 24m. Việc trang trí cần được thực hiện bằng cách cắm những lá cờ thỏa mãn yêu cầu sau: theo chiều rộng của sân, mỗi lá cờ cách nhau 3,5m; theo chiều dài của sân, mỗi lá cờ cách nhau 4m; theo đường chéo của sân, mỗi lá cờ cách nhau 5m; tất cả các góc sân đều được cắm cờ. Hỏi lớp 7A cần dùng bao nhiêu lá cờ để trang trí được khuôn viên đúng theo yêu cầu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *