Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 2

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề)

Bài 1 (3điểm)

a.Tính nhanh: A = \displaystyle \frac{1.5.6+2.10.12+4.20.24+9.45.54}{1.3.5+2.6.10+4.12.20+9.27.45}

b.Chứng minh : Với k ∈ N* ta luôn có : \displaystyle k\left( k+1 \right)\left( k+2 \right)-\left( k-1 \right)k\left( k+1 \right)=3.k\left( k+1 \right).

áp dụng tính tổng :   S = \displaystyle 1.2+2.3+3.4+...+n.\left( n+1 \right).

Bài 2 (3điểm)

a.Chứng minh rằng : nếu \displaystyle \left( \overline{ab}+\overline{cd}+\overline{eg} \right)\vdots 11 thì : \displaystyle \overline{abc\deg }\vdots 11.

b.Cho A = \displaystyle 2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+...+{{2}^{60}}.. Chứng minh : A \displaystyle \vdots 3 ; 7 ; 15.

Bài 3 (2điểm). Chứng minh : \displaystyle \frac{1}{{{2}^{2}}}+\frac{1}{{{2}^{3}}}+\frac{1}{{{2}^{4}}}+...+\frac{1}{{{2}^{n}}}  < 1.

Bài 4 (2 điểm).

a.Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C thuộc đường thẳng AB sao cho BC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

b.Cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm. Tính số giao điểm của chúng.

Đáp án đề số 2

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 2-1

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2:

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2