Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 7 huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, năm học 2018-2019 có đáp án. Thời gian làm bài: 150 phút.

Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án

Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-1

Đáp án Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019:

Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-2

Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-3

Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-4

Đề thi HSG môn Toán 7 huyện Chương Mỹ năm 2018-2019 có đáp án-5

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

5 Comments

Add a Comment
  1. Xin cảm ơn

  2. Hoàng Thị Hằng

    Gửi cho mình xin nhé. Mình cảm ơn

  3. Hoàng Thị Hằng

    Gửi cho mình xin nhé. hoangthihangthuy@gmail.com. Mình cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2