Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012-2013

Bài 1:

a) Tính giá trị biểu thức: $ \displaystyle M={{(x-y)}^{3}}+3(x-y)(xy+1)$ , biết

$ \displaystyle x=\sqrt[3]{3+2\sqrt{2}}-\sqrt[3]{3-2\sqrt{2}},y=\sqrt[3]{17+12\sqrt{2}}-\sqrt[3]{17-12\sqrt{2}}$

b) Giải phương trình: $ \displaystyle \frac{2x}{{{x}^{2}}-x+1}-\frac{x}{{{x}^{2}}+x+1}=\frac{5}{3}$

Bài 2:

a) Giải hệ phương trình: $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+3=4x\text{ (1)}\\{{x}^{3}}+12x+{{y}^{3}}=6{{x}^{2}}\text{+9 (2)}\end{array} \right.$

b) Tìm các số tự nhiên a, b, c phân biệt sao cho biểu thức sau nhận giá trị nguyên:

$ \displaystyle P=\frac{(ab-1)(bc-1)(ca-1)}{abc}$

Bài 3: Tam giác ABC có chu vi bằng 1, các cạnh a, b, c thoả mãn đẳng thức:

$ \displaystyle \frac{a}{1-a}+\frac{b}{1-b}+\frac{c}{1-c}=\frac{3}{2}$

Chứng minh tam giác ABC đều.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, gọi D là trung điểm của cạnh BC. Lấy  M bất kỳ trên đoạn thẳng AD (M không trùng với A). Gọi N, P theo thứ tự  là hình chiếu vuông góc  của  M  xuống  các  cạnh AB, AC và H  là  hình chiếu vuông  góc  của N xuống đường thẳng PD.

a. Chứng minh AH vuông góc với BH

b. Đường thẳng qua  B song  song  với  AD cắt  đường trung trực của AB tại I

Chứng minh ba điểm H, N, I thẳng hàng.

Bài 5: Các số thực dương x, y, z thoả mãn điều kiện: x + y +z = 1.

$ \displaystyle F=\frac{{{x}^{4}}}{({{x}^{2}}+{{y}^{2}})(x+y)}+\frac{{{y}^{4}}}{({{y}^{2}}+{{z}^{2}})(y+z)}+\frac{{{z}^{4}}}{({{z}^{2}}+{{x}^{2}})(z+x)}$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1 Comment

Add a Comment
  1. Có đáp án chưa a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *