Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT thành phố Đà Nẵng năm 2019-2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán, thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 2 tháng 6 năm 2019.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT thành phố Đà Nẵng năm 2019-2020

Lời giải Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT thành phố Đà Nẵng năm 2019-2020:

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT thành phố Đà Nẵng năm 2019-2020-1

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT thành phố Đà Nẵng năm 2019-2020-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *