Đề thi Toán 6 HK1 THCS Hai Bà Trưng quận 3 năm 2010-2011

Đề thi Toán 6 học kì 1 THCS Hai Bà Trưng năm 2010-2011

Bài 1: (1,5 đ): Cho tập hợp B các số tự nhiên khác không nhỏ hơn 1000. Viết tập hợp B bằng hai cách. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

Bài 2: (1,5 đ) : Thực hiện phép tính:

a)  (23 + 15 ). 10000 + 0 :(32 + 50 ) + 12: 1

b) (- 25) + |(- 8) + 3|

Bài 3: ( 2 đ) : Tìm số tự nhiên x, biết

a) ( x + 3 ) . 5 + 15 = 60

b) x ∶ 75, x ∶ 90 và x < 1000

Bài 4: (2 đ): Một đội y tế có 72 bác sỹ và 192 y tá. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều nhau vào mỗi tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sỹ ? Bao nhiêu y tá?

Bài 5: (2 đ):Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm; OB = 8 cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

b)  Điểm A có là trung điểm của đọan thẳng OB không ? Vì sao ?

Bài 6: (1đ): Tổng của năm số tự nhiên liên tiếp có tận cùng bằng chữ số nào? (có giải thích)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *