Đề thi Toán 6 THCS Phan Sào Nam quận 3 năm 2009-2010

Đề thi Toán 6 học kì 1 THCS Phan Sào Nam năm 2009-2010

Bài 1:   (3đ)

Tính:

  1. 1092 : {1200 – [12. (57 + 36)]}
  2. 516 : 514 + 24. 2 – 20090
  3. -1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – . . . . . . . – 99 + 100

Bài 2:   (2đ)

Tìm x:

  1. 49 – 5(7 – x) = 29
  2. (5x – 32 . 4) : 8 + 7. 2 = 17

Bài 3:  (1đ)

Tìm BCNN (24; 36; 40)

Bài 4:  (2đ)

Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 200 đến 400 học sinh. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều dư 3 em. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Bài 5:  (2đ)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm và OB = 9cm

  1. Tính độ dài đoạn thẳng AB
  2. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.
  3. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OM không? Vì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *