Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi 4 tháng 6 năm 2019.

Thi theo hình thức tự luận.

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án

Hướng dẫn chấm đề thi vào lớp 10 Hải Dương năm 2019-2020:

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-1

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-2

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-3

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-4

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *