Đề thi Toán vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2018-2019 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa năm học 2018-2019

Môn thi: TOÁN (KHÔNG CHUYÊN)

Ngày thi: 05/6/2018

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi Toán vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2018-2019 có đáp án

ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN VÀO 10 Khánh Hòa 2018-2019

Đề thi Toán vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2018-2019 có đáp án-1

Đề thi Toán vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2018-2019 có đáp án-2

Đề thi Toán vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2018-2019 có đáp án-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *