Đề thi Toán vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2018-2019 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ngãi năm học 2018-2019

Hệ không chuyên. Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 05/06/2018.

Đề thi Toán vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2018-2019

Hướng dẫn giải và biểu điểm

Đề thi Toán vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2018-2019-1

Đề thi Toán vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2018-2019-2

Đề thi Toán vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2018-2019-3

Đề thi Toán vào lớp 10 Quảng Ngãi năm học 2018-2019-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *