Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018

Câu 1: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức T = \sqrt{36}+\sqrt{9}-\sqrt{49}

Câu 2: (1,0 điểm) Giải phương trình  x2 – 5x – 14 = 0

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm m để đường thẳng (d):y=\left( 2m-1 \right)x+3 song song với đường thẳng (d'):y=5x+6

Câu 4: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số y=\frac{3}{2}{{x}^{2}}

Câu 5: (1,0 điểm) Tìm a và b biết hệ phương trình \left\{ \begin{array}{l}ax+y=1\\ax+by=-5\end{array} \right. có một nghiệm là (2;–3)

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC) biết AB = a , BC = 2a. Tính theo a độ dài AC và AH.

Câu 7: (1,0 điểm) Tìm m để phương trình {{x}^{2}}+x-m+2=0 có hai nghiệm phân biệt x1, xthỏa {{x}_{1}}^{3}+{{x}_{2}}^{3}+{{x}_{1}}^{2}{{x}_{2}}^{2}=17.

Câu 8: (1,0 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m và độ dài đường chéo bằng \frac{\sqrt{65}}{4} lần chiều rộng . Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đã cho.

Câu 9: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có \widehat{BAC} tù. Trên BC lấy hai điểm D và E, trên AB lấy điểm F, trên AC lấy điểm K sao cho BD = BA, CE = CA, BE = BF, CK = CD. Chứng minh bốn điểm D, E, F và K cùng nằm trên một đường tròn.

Câu 10: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC), nội tiếp đường tròn đường kính BC, có đường cao AH (H thuộc cạnh BC), đường phân giác của góc A trong tam giác ABC cắt đường tròn đó tại K (K khác A) , Biết \frac{AH}{HK}=\frac{\sqrt{15}}{5} . Tính \widehat{ACB}.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 10 TỈNH TÂY NINH 2017-2018

Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018-1

Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018-2

Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018-3

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2