Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh. Có đáp án.

Ngày thi 3 tháng 6 năm 2017.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề).

Đề thi:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 có đáp án

Hướng dẫn chấm – Đáp án – Thang điểm:

– Học sinh làm cách khác đáp án nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
– Điểm toàn bài chấm điểm lẻ đến 0,25.
– Đáp án chấm này gồm 04 trang.

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 có đáp án-1

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 có đáp án-2

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 có đáp án-3

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 có đáp án-4

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2017 - 2018 có đáp án-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *