Đề thi vào lớp 6 THCS Nguyễn Tri Phương – Huế 2012-2013

TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM HỌC 2012 – 2013

Bài 1: (1,0 điểm)

Tính:

$ \displaystyle A=\frac{55}{11\times 16}+\frac{55}{16\times 21}+\frac{55}{21\times 26}+\frac{55}{26\times 31}+\frac{55}{31\times 36}+\frac{55}{36\times 41}$

Bài 2: (3,0 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD có DC = 20cm, BC = 15cm và điểm M là trung điểm của cạnh AB. Đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng MC tại điểm O. Tính:

a) Diện tích hình thang AMCD.

b) Tỉ số của diện tích tam giác DBC và diện tích hình thang AMCD.

c) Diện tích tam giác DOC.

Bài 3: (2,0 điểm)

Hai kho A và B đều chứa hạt cà phê, biết khối lượng cà phê ở kho A bằng $ \frac{3}{5}$ khối lượng cà phê ở kho B. Nếu chuyển 7 tấn cà phê từ kho A sang kho B  thì kho A có khối lượng cà phê bằng $ \displaystyle \frac{4}{9}$ khối lượng cà phê ở kho B. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu tấn cà phê ?

———————-HẾT——————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *