Diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:

S = a2

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2