Định nghĩa tam giác cân, tam giác đều

1. Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

2. Tính chất tam giác cân

Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.

Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì là tam giác cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh vuông góc bằng nhau.

3. Định nghĩa tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

Hệ quả:

– Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60°

– Nếu trong một tam giác có ba góc bằng nhau thì đó là tam giác đều.

– Nếu một tam giác cân có 1 góc bằng 60° thì đó là tam giác đều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *