Định nghĩa, tính chất của căn bậc ba

1. Định nghĩa căn bậc ba

Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a

Căn bậc ba của số a được kí hiệu là \displaystyle \sqrt[3]{a}

Như vậy \displaystyle \left( \sqrt[3]{a} \right)_{{}}^{3}=a

Mọi số thực đều có căn thức bậc ba.

2. Tính chất của căn bậc ba

a) Nếu a < b thì \displaystyle \sqrt[3]{a}<\sqrt[3]{b}

b) \displaystyle \sqrt[3]{ab}=\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b}

c) Với b ≠ 0 thì \displaystyle \sqrt[3]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2