Định nghĩa, tính chất của căn bậc ba

1. Định nghĩa căn bậc ba

Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a

Căn bậc ba của số a được kí hiệu là $ \displaystyle \sqrt[3]{a}$

Như vậy $ \displaystyle \left( \sqrt[3]{a} \right)_{{}}^{3}=a$

Mọi số thực đều có căn thức bậc ba.

2. Tính chất của căn bậc ba

a) Nếu a < b thì $ \displaystyle \sqrt[3]{a}<\sqrt[3]{b}$

b) $ \displaystyle \sqrt[3]{ab}=\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b}$

c) Với b ≠ 0 thì $ \displaystyle \sqrt[3]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$

3 Comments

Add a Comment
  1. cho m xin các chủ đề toán 9 ôn vào 10 gửi qua mail caothivan2000@gmail.com

  2. Nguyễn thị Hương Xen

    Cho mình xin tất cả các chủ đề toán 9 ôn vào 10 gửi qua mail: nguyenxen81@gmai.com. Mình xin cảm ơn!

  3. Nguyễn thị Thảo

    Cho m xin chủ đề toán 9 on vào 10 từ chủ đề 1 đến 10 qua mail nguyenthaospt1011@gmail.com với ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *