Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng

1. Định nghĩa trung điểm

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B cách đều A, B (MA=MB)

Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng-1

2. Tính chất trung điểm

Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2.

1 Comment

Add a Comment
  1. Hà Nguyễn Thị Thiết

    Cho  ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH  BC ( H  BC ).
    Gọi K là giao điểm của AH và BE. Chứng minh rằng:
    BE là đường trung trực của AH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *