Ebook Tổng ôn tập Toán Trung học cơ sở thi vào lớp 10

Cuốn Ebook Tổng ôn tập Toán Trung học cơ sở thi vào lớp 10 bao gồm các phần Đại số và Hình học, các bài tập nâng cao, hướng dẫn giải.

Về nội dung cuốn sách trình bày theo thứ tự:

1. Kiến thức cần nhớ: Tóm tắt kiến thức cơ bản

2.  Những điểm cần lưu ý:

– Nêu phương pháp giải

– Nhấn mạnh các sai lầm học sinh có thể mắc phải và cách khắc phục

3. Bài tập ví dụ: Theo hướng bám sát

4. Bài tập tự luyện: Có cả bài tập trắc nghiệm khách quan và tự luận

Đọc sách Tổng ôn tập Toán Trung học cơ sở thi vào lớp 10:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học