Hai đường thẳng song song

1. Khái niệm hai đường thẳng song song

– Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Ký hiệu a // b.

– Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

Minh họa bằng hình vẽ về dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song:

Hai đường thẳng song song - Hình học 7 -Toán lớp 7

Cách chứng minh a // b bằng 2 cách:

Hai đường thẳng song song - Hình học 7 -Toán lớp 7-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *