Khái niệm, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

1. Khái niệm hình trụ

Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định ta thu được một hình trụ.

Khái niệm, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ-1

– Hai đáy là hình tròn bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.

– DC là trục của hình trụ.

– Các đường sinh của hình trụ( chẳng hạn EF) vuông góc với hai mặt đáy.

Độ dài đường sinh cũng là độ dài đường cao của hình trụ.

2. Diện tích xung quanh, toàn phần của hình trụ

$ \displaystyle {{S}_{xq}}=2\pi rh$

– Diện tích toàn phần của hình trụ: $ \displaystyle {{S}_{tp}}=2\pi rh+2\pi r_{{}}^{2}$

(r: là bán kính đường tròn đáy, h là chiều cao)

3. Thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ: $ \displaystyle V=Sh=\pi r_{{}}^{2}h$

(S là dịch tích đáy, h: là chiều cao)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *