Khái niệm tia, tia đối nhau, tia trùng nhau

1. Khái niệm tia

Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

Khái niệm tia, tia đối nhau, tia trùng nhau-1

Tia Ox

2. Hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau

Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

– Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đối nhau.

Khái niệm tia, tia đối nhau, tia trùng nhau-2

Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau

Nếu điểm A thuộc Ox (A khác X) thì hai tia Ox và OA trùng nhau.

Lưu ý: Quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm và hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

3. Xét ba điểm O, A, B

Khái niệm tia, tia đối nhau, tia trùng nhau-3

a) Nếu hai tia OA, OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì:

Khái niệm tia, tia đối nhau, tia trùng nhau-4

– Hai tia OA, OB đối nhau.

– Hai tia OA, OB trùng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *