Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Bồi dưỡng Đại số 9

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 

Ví dụ 5. Cho biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức A bằng hai cách

Giải

Cách 1. Biến đổi:

Cách 2. Ta có:

 

 BÀI TẬP

20. Tính giá trị các biểu thức:

 

22. Rút gọn các biểu thức:

23. Rút gọn các biểu thức:

24.

Rút gọn rồi tìm giá trị của x để A = -1:

25. Rút gọn các biểu thức: 

27. Cho các số không âm a và b. Chứng minh các bất đẳng thức sau và chỉ ra trường hợp xảy ra đẳng thức :

 28. Chứng minh bất đẳng thức:

29. Chứng minh bất đẳng thức:

30. Chứng minh bất đẳng thức:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *