Luyện tập về phép cộng và phép nhân – Bồi dưỡng Toán 6

Luyện tập về phép cộng và phép nhân – Toán lớp 6

C. LUYỆN TẬP.

ĐỀ BÀI:

Bài 5.1.

Tính các tổng sau :

a) 23 476 893 + 542 771 678 ;               b) 32 456 + 97 685 + 238 947.

Bài 5.2.

Tính tổng của số lớn nhất có 6 chữ số và số nhỏ nhất có 5 chữ số.

Bài 5.3.

Cho a = 37 037 037 và b = 98 765 432.

Tính 18.a, a và 9.b rồi nêu nhận xét về các tích tìm được.

Bài 5.4.

Dùng máy tính bỏ túi để tính các tổng sau :

a)3946 + 2079 ;                                b)2598 + 2079 ;

c) 8647 + 2079;                                 d)4238 + 516 + 516 + 516.

Bài 5.5.

Dùng máy tính bỏ túi để tính các tích sau :

a) 345.728 ; b) 129.976 ;                c) 29.9287 ; d) 997.

Bài 5.6.

Tính nhanh các tổng sau :

a) 57 + 26 + 34 + 63;                 b) 199 + 36 + 201 + 184 + 37.

Bài 5.7.

Tính nhanh các tổng sau :

a) 24 + 25 + 26 + 27 + 28. + 29 + 30 + 31;

b) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + … + 100.

Bài 5.8.

Tìm x, biết:  a) (x – 78).26 = 0 ;                     b) 39.(x  – 5) = 39.

Bài 5.9.

Tìm y, biết: a) (y – 14): 2 = 3 ; b) (30 – y).4 = 92.

4 Comments

Add a Comment
  1. Một số bài ko có đáp án (chán quá, đang cần) :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(: buồn lắm lắm lắm lắm lắm lắm …………………….. luôn đấy:(

  2. Quách Thị Nguyên Hồng

    bài toán này sao ko có đáp số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *