Ôn lại những kiến thức về phương trình 1 ẩn cơ bản trong toán lớp 7

Với kiến thức cơ bản phần phương trình 1 ẩn đơn giản trong chương trình sách giáo khoa toán Đại số lớp 7, bạn có thể áp dụng để giải một số dạng toán cơ bản sau.

Để hoàn thành chương trình Đại số 7, bạn sẽ trải qua chương phương trình, trong đó, đơn giản nhất là các bài toán về phương trình 1 ẩn cơ bản nhất với lời giải chi tiết cụ thể.

Một số dạng toán cơ bản của phương trình 1 ẩn cơ bản

Bạn có thể tham khảo một dạng toán lớp 7 với phần hệ phương trình 1 ẩn đơn giản nhất:

Bài 1. Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?

  1. a) 4x – 1 = 3x – 2; b) x + 1 = 2(x – 3); c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x?

Hướng dẫn giải:

  1. a) a) 4x – 1 = 3x – 2

Vế trái: 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế phải: 3x – 2 = 3(-1) -2 = -5

Vì vế trái bằng vế phải nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

  1. b) VT: x + 1 = -1 + 1 = 0

    VP: 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vì VT ≠ VP nên x = -1 không là nghiệm của phương trình.

  1. c) VT: 2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3

    VP: 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vì VT =VP nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 2. Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình:

     (t + 2)2 = 3t + 4

Hướng dẫn giải:

* Với t = -1

VT = (t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

VP = 3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

=> VT = VP nên t = -1 là nghiệm

* Với t = 0

VT = (t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

VP = 3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

=> VT = VP nên t = 0 là nghiệm.

* Với t = 1

VT = (t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

VP = 3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

=> VT ≠ VP nên t = 1 không là nghiệm cua phương trình.

Hướng dẫn cách giải chi tiết về phương trình 1 ẩn

Đại số 7 cũng có một số dạng toán cơ bản nhất bao gồm:

Bài 3. Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó.

Hướng dẫn giải:

Vì phương trình x + 1 = 1 + x nghiệm đúng với mọi x ε R. Vậy tập hợp nghiệm của phương trình trên là: S = {x ε R}

Bài 5. Hai phương trình x = 0 và x(x – 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Phương trình x = 0 có tập nghiệm S1 = {0}.

Xét phương trình x(x – 1) = 0. Vì một tích bằng 0 khi mọt trong hai thừa số bằng 0 tức là: x = 0 hoặc x = 1

Vậy phương trình x(x – 1) = 0 có tập nghiệm S2 = {0;1}

Vì S1 # S2 nên hai phương trình không tương đương.

Trên đây là một số kiến thức cơ bản của toán cấp 2.

Nguồn toancap 2.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *