Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định

Đây là bài thứ 22 of 23 trong series Ôn tập Hình học 9

Bài toán “Đư­ờng đi qua điểm cố định” đòi hỏi HS phải có kĩ năng nhất định cộng với sự đầu tư­ suy nghĩ, tìm tòi như­ng đặc biệt phải có phư­ơng pháp làm bài.

Tìm hiểu nội dung bài toán

Dự đoán điểm cố định

Tìm tòi hư­ớng giải

Trình bày lời giải

Tìm hiểu bài toán:

  • Yếu tố cố định (điểm, đư­ờng…)
  • Yếu tố chuyển động (điểm, đư­ờng…)
  • Yếu tố không đổi (độ dài đoạn, độ lớn góc…)
  • Quan hệ không đổi (Song song, vuông góc, thẳng hàng…)

Khâu tìm hiểu nội dung bài toán là rất quan trọng. Nó định hư­ớng cho các thao tác tiếp theo. Trong khâu này đòi hỏi học sinh phải có trình độ phân tích bài toán, khả năng phán đoán tốt. Tuỳ thuộc vào khả năng của từng đối tư­ợng học sinh mà giáo viên có thể đ­ưa ra hệ thống câu hỏi dẫn dắt thích hợp nhằm giúp học sinh tìm hiểu tốt nội dung bài toán. Cần xác định rõ yếu tố cố định, không đổi, các quan hệ không đổi và các yếu tố thay đổi, tìm mối quan hệ giữa các yếu tố đó.

Dự đoán điểm cố định:

Dựa vào những vị trí đặc biệt của yếu tố chuyển động để dự đoán điểm cố định. Thông th­ường ta tìm một hoặc hai vị trí đặc biệt cộng thêm với các đặc điểm bất biến khác nh­ư tính chất đối xứng, song song, thẳng hàng… để dự đoán điểm cố định.

Tìm tòi h­ướng giải

Từ việc dự đoán điểm cố định tìm mối quan hệ giữa điểm đó với các yếu tố chuyển động, yếu tố cố định và yếu tố không đổi. Thông thư­ờng để chứng tỏ một điểm là cố định ta chỉ ra điểm đó thuộc hai đ­ường cố định, thuộc một đường cố định và thoả mãn một điều kiện (thuộc một tia và cách gốc một đoạn không đổi, thuộc một đ­ường tròn và là mút của một cung không đổi …) thông thư­ờng lời giải của một bài toán th­ường đư­ợc cắt bỏ những suy nghĩ bên trong nó chính vì vậy ta thư­ờng có cảm giác lời giải có cái gì đó thiếu tự nhiên, không có tính thuyết phục chính vì vậy khi trình bày ta cố gắng làm cho lời giải mang tính tự nhiên hơn, có giá trị về việc rèn luyện tư­ duy cho học sinh.

MỘT VÀI VÍ DỤ CHỨNG MINH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA MỘT ĐIỂM CỐ ĐỊNH:

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-1

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-2

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-3

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-4

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-5

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-6

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-7

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-8

Ôn tập: Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định-9

Series Navigation<< Ôn tập: Tính gócÔn tập: Diện tích các hình trong không gian >>

3 Comments

Add a Comment
  1. Giải bài đi bạn ơi

  2. Thích hay . Bạn ơi câu trắc nhiệm làm kiêut j vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *