Ôn tập: Độ dài đường tròn – diện tích hình tròn

Ôn tập: Độ dài đường tròn - diện tích hình tròn

Bài tập:

Ôn tập: Độ dài đường tròn - diện tích hình tròn-1

4. Cho (O; 10cm) tính diện tích các hình quạt tròn ứng với cung 600; 900 và 1200.

5. Cho nửa đường tròn (O; 10cm) có đường kính AB. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính OA và OB ở trong nửa dường tròn (O; 10cm). Tính diện tích của phần nằm giữa ba đường tròn.

6. Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC, lấy A trên (O) sao cho AB < AC. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính AB và AC ở phía ngoài tam giác ABC.
C/m: SABC bằng tổng hai diện tích của hai hình trăng khuyết ở phía ngoài (O).

Series Navigation<< Ôn tập: Đa giác đều ngoại tiếp – nội tiếp đường trònÔn tập: Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *