Phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo

Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Nếu \displaystyle \frac{A}{B} là một phân thức khác 0 thì \displaystyle \frac{A}{B}.\frac{B}{A}=1

Do đó:
\displaystyle \frac{B}{A} là phân thức nghịch đảo của phân thức \displaystyle \frac{A}{B}
\displaystyle \frac{A}{B} là phân thức nghịch đảo của phân thức \displaystyle \frac{B}{A}

2. Phép chia các phân thức đại số

Muốn chia phân thức \displaystyle \frac{A}{B} cho phân thức \displaystyle \frac{C}{D} khác 0, ta nhân \displaystyle \frac{A}{B} với phân thức nghịch đảo của \displaystyle \frac{C}{D} .

Tức là: \displaystyle \frac{A}{B}:\frac{C}{D}=\frac{A}{B}.\frac{D}{C} với \displaystyle \frac{C}{D}\ne 0

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2:

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2