Phiếu bài tập số 12 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

Bài 1: Không tính giá trị của biểu thức, hãy xét xem các biểu thức sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a) $ 125+214+316$

b) $ 348+270$

c) $ 2.3.4.5.6+82$

d) $ 2.3.4.5.6-95$

e) $ 5418-233$

f) $ 7425+12340$

Bài 2: Dùng cả 3 chữ số 4; 0; 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số:

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5

c) Chia hết cho cả 2 và 5

Bài 3: Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5, biết $ 32\le n\le 62$ .

Bài 4: Cho số $ B=\overline{{20*5}}$ , thay dấu * bởi chữ số nào để:

a) B chia hết cho 2 b) B chia hết cho 5

c) B chia hết cho cả 2 và 5

Bài 5: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $ n\left( {n+1} \right)\,\,\,\,\vdots \,\,\,2$

Bài 6: Một người bán 6 giỏ cam và xoaid. Mỗi giỏ chỉ đựng hoặc cam hoặc xoài với số lượng sau: 34 quả, 39 quả, 40 quả, 41 quả, 42 quả, 46 quả. Sau khi bán 1 giỏ xoài thì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bài 7: Một tháng có 3 ngày thứ năm là ngày chẵn. Hỏi ngày chủ nhật cuối cùng của tháng đó là ngày bao nhiêu?

Bài 8: Từ 15 đến 120 có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 11 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 13 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

4 Comments

Add a Comment
  1. cho guips tôi luôn đáp ánđược không ạ

  2. mn giúp mik giải các bài với ak

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *