Phiếu bài tập số 12 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5

Bài 1: Không tính giá trị của biểu thức, hãy xét xem các biểu thức sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a) 125+214+316

b) 348+270

c) 2.3.4.5.6+82

d) 2.3.4.5.6-95

e) 5418-233

f) 7425+12340

Bài 2: Dùng cả 3 chữ số 4; 0; 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số:

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5

c) Chia hết cho cả 2 và 5

Bài 3: Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5, biết 32\le n\le 62 .

Bài 4: Cho số B=\overline{{20*5}} , thay dấu * bởi chữ số nào để:

a) B chia hết cho 2 b) B chia hết cho 5

c) B chia hết cho cả 2 và 5

Bài 5: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì n\left( {n+1} \right)\,\,\,\,\vdots \,\,\,2

Bài 6: Một người bán 6 giỏ cam và xoaid. Mỗi giỏ chỉ đựng hoặc cam hoặc xoài với số lượng sau: 34 quả, 39 quả, 40 quả, 41 quả, 42 quả, 46 quả. Sau khi bán 1 giỏ xoài thì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bài 7: Một tháng có 3 ngày thứ năm là ngày chẵn. Hỏi ngày chủ nhật cuối cùng của tháng đó là ngày bao nhiêu?

Bài 8: Từ 15 đến 120 có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 11 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 13 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2