Phiếu bài tập số 13 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 13: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9

Bài 1: Cho các số: 1287; 591; 8370; 2076

a) Số nào chia hết cho 3, không chia hết cho 9

b) Số nào chia hết cho cả 3 và 9

c) Số nào chia hết cho cả 3; 2; 9

d) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9

Bài 2: Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3, cho 9 không?

a) 1377 – 181

b) 120.123 + 126

c) $ {{10}^{{12}}}-1$

d) $ {{10}^{{10}}}+2$

Bài 3: Viết số tự nhiên nhỏ nhất và lớn nhất gồm 3 chữ số sao cho:
a) Chia hết cho 3

b) Chia hết cho 9

c) Chia hết cho 3 và các chữ số khác nhau

Bài 4: Tìm các chữ số a, b sao cho:
a) $ \overline{{6a7}}$ chia hết cho 3

b) $ \overline{{21a}}$ chia hết cho 3 và 5

c) $ \overline{{a65b}}$ chia hết cho 2; 3 ; 5; 9

d) chia hết cho 5 và 9

e) chia hết cho 2, cho 3 nhưng chia 5 thì dư 1

Bài 5: Tìm số dư khi chia mỗi số sau cho 3, cho 9:

8260 ; 1725 ; 7364 ;

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 12 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 14 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

4 Comments

Add a Comment
  1. cho guips tôi luôn đáp ánđược không ạ

  2. mn giúp mik giải các bài với ak

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *