Phiếu bài tập số 2 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 2: GHI SỐ TỰ NHIÊN. SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP

Bài 7: Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó:

a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4

b) Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị

Bài 8: Điền vào bảng:

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục
2309
1466
125078

Bài 9: Dùng 3 chữ số: 4, 0, 7, hãy viết:

a) Các số tự nhiên có hai chữ số trong đó các chữ số khác nhau

b) Các số tự nhiên có 3 chữ số trong đó các chữ số khác nhau.

Bài 10: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của mỗi tập hợp sau rồi tính số phần tử của tập hợp:

a) A=\left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,4;\,....\,;\,\,35} \right\}

b) B=\left\{ {10;\,\,12;\,\,14;\,...;\,\,98} \right\}

c) C=\left\{ {8;\,\,11;\,\,14;\,...\,;\,\,74} \right\}

d) D=\left\{ {2;\,\,7;\,\,12;\,\,17;\,.....\,;\,\,102} \right\}

Bài 11: Cho dãy số: 2;  5;  8;  11;  …

a) Nêu quy luật của dãy số trên

b) Viết tập hợp A gồm 10 số hạng đầu tiên của dãy số trên.

c) Xác định số hạng thứ 20 của dãy, số 101 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy. Tính tổng của 20 số hạng đầu tiên của dãy.

Bài 12: Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu.

Bài cùng series:<< Phiếu bài tập số 1 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 3 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

2 Comments

Add a Comment
  1. Cho xin tất cả các phiếu bài tập tuần môn toán 6, 7, 8, 9 được không admin?

  2. Trần Đức Dũng

    Mình xin tất cả các phiếu được không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2