Phiếu bài tập số 24 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 24: QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ

Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí:

a) 215+\left( {-38} \right)-\left( {-58} \right)+90-85

b) 917-\left( {417-65} \right)

c) 31-\left[ {26-\left( {2017+35} \right)} \right]

d) 54+\left( {-37+10-54+67} \right)

e) \left( {326-43} \right)+\left( {174-57} \right)

f) \left( {351-875} \right)-\left( {125-149} \right)

g) -418-\left\{ {-218-\left[ {-118-\left( {-131} \right)} \right]+2017} \right\}

h) \left( {-2} \right)+7+\left( {-12} \right)+17+...+\left( {-52} \right)+57

i) \left( {-30} \right)+\left( {-29} \right)+...+48+49+50

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:

a) A=\left( {71+x} \right)-\left( {-24-x} \right)+\left( {-35-x} \right)

b) B=x-34-\left[ {\left( {15+x} \right)-\left( {23-x} \right)} \right]

c) C=\left( {-15+\left| x \right|} \right)+\left( {25-\left| {-x} \right|} \right)

Bài 3: Tìm số nguyên x, biết:

a) \left( {-x+31} \right)-39=-69+11

b) -129-\left( {35-x} \right)=55

c) \left( {-37} \right)-\left| {7-x} \right|=-127

d) \left| {x-14} \right|+\left( {-6} \right)<-4

e) 43+\left( {9-21} \right)=315-\left( {x+315} \right)

f) -7+\left| {x-4} \right|=-3

g) \left( {15-x} \right)+\left( {x-12} \right)=7-\left( {-5+x} \right)

h) x-\left\{ {57-\left[ {42+\left( {-23-x} \right)} \right]} \right\}=13-\left\{ {47+\left[ {25-\left( {32-x} \right)} \right]} \right\}

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 23 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 25 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2