Phiếu bài tập số 24 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 24: QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ

Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí:

a) 215+\left( {-38} \right)-\left( {-58} \right)+90-85

b) 917-\left( {417-65} \right)

c) 31-\left[ {26-\left( {2017+35} \right)} \right]

d) 54+\left( {-37+10-54+67} \right)

e) \left( {326-43} \right)+\left( {174-57} \right)

f) \left( {351-875} \right)-\left( {125-149} \right)

g) -418-\left\{ {-218-\left[ {-118-\left( {-131} \right)} \right]+2017} \right\}

h) \left( {-2} \right)+7+\left( {-12} \right)+17+...+\left( {-52} \right)+57

i) \left( {-30} \right)+\left( {-29} \right)+...+48+49+50

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:

a) A=\left( {71+x} \right)-\left( {-24-x} \right)+\left( {-35-x} \right)

b) B=x-34-\left[ {\left( {15+x} \right)-\left( {23-x} \right)} \right]

c) C=\left( {-15+\left| x \right|} \right)+\left( {25-\left| {-x} \right|} \right)

Bài 3: Tìm số nguyên x, biết:

a) \left( {-x+31} \right)-39=-69+11

b) -129-\left( {35-x} \right)=55

c) \left( {-37} \right)-\left| {7-x} \right|=-127

d) \left| {x-14} \right|+\left( {-6} \right)<-4

e) 43+\left( {9-21} \right)=315-\left( {x+315} \right)

f) -7+\left| {x-4} \right|=-3

g) \left( {15-x} \right)+\left( {x-12} \right)=7-\left( {-5+x} \right)

h) x-\left\{ {57-\left[ {42+\left( {-23-x} \right)} \right]} \right\}=13-\left\{ {47+\left[ {25-\left( {32-x} \right)} \right]} \right\}

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 23 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 25 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

4 Comments

Add a Comment
  1. chắc không có đâu

  2. đúng đó bài này có đáp án không để kiểm tra đúng sai

  3. bai nay co dap an khong

    1. hình như không có bạn ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2