Phiếu bài tập số 3 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 3: SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON

Bài 13: Tính số phần tử của các tập hợp sau:

a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30

b) $ B=\left\{ {81;\,\,83;\,\,85;\,\,87;\,…;\,\,207} \right\}$

c) C là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số

d) D là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số chia hết cho 3

e) E là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 25

f) F là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 0

g) G các số tự nhiên có 4 chữ số mà chữ số hàng đơn vị bằng 1

Bài 14: Cho tập hợp: $ \displaystyle D=\left\{ {1;\,\,\,7;\,\,\,9;\,\,16} \right\}$. Viết tất cả các tập hợp con của D. Tập D có bao nhiêu tập hợp con? Viết công thức tổng quát cho trường hợp tập hợp D có n phần tử.

Bài 15: Cho tập hợp $ A=\left\{ {1;\,\,\,2;\,\,\,3} \right\}$. Hãy điền một kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

3  ☐  A ;     4  ☐  A;      12   ☐  A;   $ \left\{ 2 \right\}$ ☐  A;  $ \left\{ {1;\,\,2} \right\}$ ☐  A

Bài 16: Bạn Nam đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 216. Bạn Nam phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Bài 17: Cho dãy số: 3;  8;  13;  18; …..

a) Nêu quy luật của dãy số trên

b) Viết tập hợp A gồm 5 số hạng liên tiếp của dãy số trên

c) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy

d) Số 158 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy

Series Navigation<< Phiếu bài tập số 2 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng HậuPhiếu bài tập số 4 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *