Phiếu hướng dẫn tự học Toán lớp 6 từ 30/3 tới 4/4

Phiếu hướng dẫn học sinh lớp 6 tự học môn Toán ở nhà trong đợt nghỉ dịch Corona từ ngày 30/3 tới ngày 4/4 kèm lý thuyết và bài tập.

Chú ý: Nếu chưa làm được bài tập đọc kỹ lại lý thuyết

I. Lý thuyết cần ghi nhớ

1) Rút gọn phân số.

– Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu cho một ước chung ( khác 1 và -1) của chúng.

– Phân số tối giản ( hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.

2. Khi nào thì $ \displaystyle \widehat{{xOy}}+\widehat{{yOz}}=\widehat{{xOz}}$

a) Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì $ \displaystyle \widehat{{xOy}}+\widehat{{yOz}}=\widehat{{xOz}}$.  Ngược lại, nếu $ \displaystyle \widehat{{xOy}}+\widehat{{yOz}}=\widehat{{xOz}}$ thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù

– Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứ cạnh chung.

– Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ.

– Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ.

– Hai góc kề bù là hai góc vừa kề vừa bù.

II. Bài tập

Phiếu hướng dẫn tự học Toán lớp 6 từ 30/3 tới 4/4

5 Comments

Add a Comment
  1. Lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *