Phiếu hướng dẫn tự học Toán lớp 7 từ 30/3 tới 4/4

Phiếu hướng dẫn học sinh lớp 7 tự học môn Toán ở nhà trong đợt nghỉ dịch Corona từ ngày 30/3 tới ngày 4/4 kèm lý thuyết và bài tập.

Ôn tập chương hai Hình học 7 và Khái niệm biểu thức đại số.

I/ Hình học: Ôn tập chương II: Tam giác

Ôn lại các kiến thức cần nhớ trong chương II

1) Định lý tổng 3 góc trong tam giác, tính chất góc ngoài của tam giác

2) Các trường hợp bằng nhau của tam giác thường, tam giác vuông.

3) Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các tam giác đặc biệt( tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân)

4) Định lý Pitago thuận, đảo.

Bài tập:

Phiếu hướng dẫn tự học Toán lớp 7 từ 30/3 tới 4/4

II/ Đại số:

Đọc trước bài: Khái niệm về biểu thức đại số (sgk – tr 24). Tìm hiểu

+ Biểu thức số là gì?

+ Biểu thức đại số là gì? Thế nào là biến số ?

+ Đọc kỹ chú ý để biết cách viết biểu thức đại số.

Bài tập

Bài 1. Viết biểu thức đại số để biểu thị:

a) Hiệu của a và lập phương của b; b) Hiệu các lập phương của a và b; c) Lập phương của hiệu a và b

Bài 2. Một ô tô đi quãng đường từ A đến B với vận tốc v1(km/h) hết t1(h) và đi quãng đường từ B đến C với vận tốc tăng lên 10(km/h) và thời gian giảm đi là a(h), (a < t1 ). Hãy viết biểu thức đại số biểu diễn chiều dài quãng đường AC? (Biết từ A đến C phải qua B).

Bài 3. Hai đoàn tàu khởi hành từ hai ga A và B đi ngược chiều nhau. Đoàn tàu khởi hành từ A đi với vận tốc v(km/h). Đoàn tàu khởi hành từ B với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của đoàn tàu đi từ A là 8(km/h). Sau 3h thì hai đoàn tàu gặp nhau tại ga C ở giữa A và B. Viết biểu thức biểu diễn quãng đường sắt giữa hai ga A và B

Bài 4. Một bể đang chứa 480 lít nước, có một vòi chảy vào mỗi phút chảy được x(lít). Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1/4 lượng nước nước chảy vào. Hãy biểu thị lượng nước trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên sau a phút.

Bài 5: Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, tích”, “thương”, “ bình phương”,… để đọc các biểu thức sau:
a) x + 10
b) 3x2
c) (x + 2)(x – 2)

5 Comments

Add a Comment
  1. Lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *