Phiếu hướng dẫn tự học Toán lớp 8 từ 30/3 tới 4/4

Phiếu hướng dẫn học sinh lớp 8 tự học môn Toán ở nhà trong đợt nghỉ dịch Corona từ ngày 30/3 tới ngày 4/4 kèm lý thuyết và bài tập.

Chú ý: Nếu chưa làm được bài tập hãy đọc kỹ lại lý thuyết

I. Lý thuyết cần ghi nhớ

Phiếu hướng dẫn tự học Toán lớp 8 từ 30/3 tới 4/4

II. Bài tập

Bài 1. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 96 và số này gấp đôi số kia.

Bài 2. Tìm một số có hai chữ số biết chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu viết thêm chữ số 3 xen vào giữa hai chữ số thì ta được số mới lớn hơn số  đã cho 570.

Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng là 5 m. Nếu chiều dài giảm 5m và giảm chiều rộng 4 m thì diện tích mảnh vườn giảm 180 m2. Tính chu vi mảnh vườn ban đầu.

Bài 4. Một phân số có tử nhỏ hơn mẫu là 12. Nếu tang tử lên 3 đơn vị và giảm mẫu đi 4 đơn vị thì được phân số bằng 2/3. Tìm phân số đó

Bài 5. Cho tam giác ABC có AB = 12 cm; AC = 16 cm; BC = 20 cm. Đường phân giác của góc A cắt BC ở M.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng BM; MC

b) Tính tỉ số diện tích hai tam giác ABM và ACM.

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 8 cm. Phân giác của góc B cắt AC ở D. Kẻ DE // AB ( E ∈ )

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AD và DC, DE

b) Tính diện tích tam giác ABD và CBD.

Bài 7. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 12 cm; BC = 8 cm. Phân giác của góc B cắt AC tại H.

a) Tính AH và CH;

b) Đường thẳng vuông góc với BH tại B cắt đường thẳng AC tại K. Tính KC.

5 Comments

Add a Comment
  1. Lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *