Phương pháp chứng minh bất đẳng thức – Toán lớp 8

Để chứng minh bất đẳng thức, các em có thể áp dụng một trong những phương pháp mà Toancap2.net giới thiệu ngay ở dưới đây.

Những phương pháp dưới đây áp dụng cho chứng minh các bất đẳng thức trong chương trình lớp 8.

* Chú ý: Click vào từng phương pháp để đọc cách chứng minh.

1. Chứng minh bất đẳng thức bằng định nghĩa

2. Dùng các tính chất của bất đẳng thức

  • Chứng minh bất đẳng thức bằng bất đẳng thức Cô si
  • Chứng minh bất đẳng thức bằng bất đẳng thức Bunhiacopxki
  • \displaystyle \frac{a}{b}+\frac{b}{a}\ge 2 với a, b > 0 (Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b)
  • \displaystyle \frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge \frac{4}{a+b} (Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b)
  • |a + b| ≤ |a| + |b| (Dấu “=” xảy ra ⇔ ab ≥ 0)
  • |a – b| ≥ |a| – |b| (Dấu “=” xảy ra ⇔ a ≥ b ≥ 0 hoặc a ≤ b ≤ 0)

3. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

4. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp phản chứng

5. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp xét các khoảng giá trị của biến

6. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp quy nạp toán học

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2