Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử có ví dụ

Phân tích đa thức thành nhân tử là dạng bài tập thường thấy trong Toán đại số lớp 8. Với các phương pháp dưới đây các em dễ dàng làm tốt dạng toán này.

Các phương pháp đó là:

– Phương pháp đặt nhân tử chung

– Phương pháp dùng hằng đẳng thức

– Phương pháp nhóm hạng tử

– Phương pháp tách một hạng tử:(trường hợp đặc biệt của tam thức bậc 2 có nghiệm)

– Phương pháp thêm, bớt cùng một hạng tử

– Phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *