Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử – Toán 8

Bài viết này trình bày các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử kèm theo ví dụ có lời giải chi tiết, rõ ràng dễ hiểu cho các em học sinh lớp 8.

Các phương pháp mà các em sẽ được học để phân tích đa thức thành nhân tử là:
– Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử
– Thêm, bớt cùng một hạng tử
– Đặt ẩn phụ
– Phương pháp hệ số bất định

1. Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Toán 8-1

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Toán 8-2

2. Thêm, bớt cùng một hạng tử

a) Thêm, bớt cùng một số hạng tử để xuất hiện hiệu hai bình phương: 

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Toán 8-2.2

b) Thêm, bớt cùng một số hạng tử để xuất hiện nhân tử chung

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Toán 8-2.3

3. Đặt ẩn phụ

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Toán 8-3

4. Phương pháp hệ số bất định

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Toán 8-4

Bài tập tự giải:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Toán 8-5

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *