Quy ước làm tròn số

Quy ước làm tròn số hay còn gọi là cách làm tròn số được trình bày dưới đây.

1. Số bỏ đi nhỏ hơn 5

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

Ví dụ: Làm tròn số 0,36451 đến chữ số thập phân thứ hai ta được kết quả là 0,36

2. Số bỏ đi lớn hơn 5

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Ví dụ:

Làm tròn số 0,36451 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được kết quả là 0,4.

2 Comments

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *