Sách Toán thông minh và phát triển lớp 7

Toancap2.net gửi tới các em học sinh cuốn Sách Toán thông minh và phát triển lớp 7. Trong quyển sách này có đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có lời giải.

Nội dung cuốn sách như sau:

Phần 1: Kiến thức cơ bản và đề bài tập

Chương 1: Số hữu tỉ – Số thực

 • Tập hợp số hữu tỉ
 • Cộng trừ số hữu tỉ. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
 • Nhân, chia số hữu tỉ
 • Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 • Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Làm tròn số. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 • Số thực

Chương 2: Hàm số và Đồ thị

 • Đại lượng tỉ lệ thuận. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Đại lượng tỉ lệ nghịch. Một số bàl toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
 • Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Chương 3: Thống kê

 • Thu thập số liệu thống kê. Bảng tần số các giá tr| của dấu hiệu. Biểu đồ
 • Số trung bình cộng. Mốt

Chương 4: Biểu thức đại số

 • Giá trị của biểu thức đại số
 • Đơn thức. Đơn thức đồng dạng
 • Đa thức. Cộng và trừ đa thức
 • Đa thức một biến. Cộng và trừ đa thức một biến
 • Nghiệm của đa thức

Chuyên đề: Phương pháp quy nạp toán học

Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Chương 6: Tam giác

Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác

Kiến thức tổng hợp hình học 7

Chuyên đề: Chứng minh bằng phương pháp phản chứng

Phần 2: Hướng dẫn giải.

Đọc sách Toán thông minh và phát triển lớp 7 online:

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2