Số đo góc, góc vuông, góc nhọn, góc tù

1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.

b) Cách đo góc $ \displaystyle \widehat{xOy}$

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 0°

Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 130°

thì viết là $ \displaystyle \widehat{xOy}=130{}^\circ $

Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180°. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180°.

2. So sánh 2 góc

– Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau.

– Nếu số đo của góc A nhỏ hơn góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết là:

$ \displaystyle \widehat{A}<\widehat{B}$

3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù

– Góc có số đo bằng 90° là góc vuông.

– Góc có số đo nhỏ hơn 90° là góc nhọn.

– Góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *