Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN)

Bài viết này hướng dẫn các em cách dùng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị đại số: giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Bằng cách nhóm, thêm, bớt, tách các hạng tử một cách hợp lý, ta biến đổi biểu thức đã cho về tổng các biểu thức không âm (hoặc không dương) và những hằng số. Từ đó :

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN)-1

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN)-2

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN)-3

II. Nhận xét:
Phương pháp giải toán cực trị đại số bằng cách sử dụng các phép biến đổi đồng nhất được áp dụng cho nhiều bài tập, nhiều dạng bài tập khác nhau. Song đôi khi học sinh thường gặp khó khăn trong công việc biến đổi để đạt được mục đích. Vậy còn những phương pháp nào; để cùng phương pháp vừa nêu trên giúp học sinh nhanh chóng tìm ra lời giải. Trước hết ta giải một số bài toán sau để cùng suy ngẫm.

III. Các bài tập đề nghị:
1. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau :

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN)-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *