Sử dụng phương pháp hình học để tìm GTLN, GTNN

Bài viết này Toancap2.net hướng dẫn các em sử dụng phương pháp hình học để tìm GTLN, GTNN của biểu thức (hay nói cách khác là tìm cực trị).

Trong các bài toán xét cực trị của biểu thức đại số nếu biểu thức ở dạng là tổng hiệu của căn bậc hai của các tam thức thì ta có thể đưa bài toán xét cực trị của các biểu thức đại số sang xét độ dài của các đoạn thẳng bằng việc chọn  các điểm có toạ độ thích hợp chứa các đoạn thẳng đó.

Sử dụng phương pháp hình học để tìm GTLN, GTNN

Sử dụng phương pháp hình học để tìm GTLN, GTNN-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *