Bắc Ninh

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017-2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh dành cho lớp không chuyên năm học 2017-2018. Câu I. (2,5 điểm) 1. Giải hệ phương trình $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}2x=4\\x+y=5\end{array} \right.$ 2. Rút gọn biểu thức với $ \displaystyle P=\frac{x-2}{x+2\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}+2}$ Câu II. (2,0 điểm) Cho phương trình $ \displaystyle {{x}^{2}}-2mx+{{m}^{2}}-1=0$ (1), với m là […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Bắc Ninh năm 2017-2018

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh năm học 2017-2018 môn thi Toán đã diễn ra. Dưới đây là đề thi chính thức. Thời gian 150 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,5 điểm) Cho biểu thức $ \displaystyle P=\frac{2x-3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-2}$ và $ \displaystyle Q=\frac{\sqrt{x_{{}}^{3}}-\sqrt{x}+2x-2}{\sqrt{x}+2}$ với x ≥ 0 ; x ≠ […]

Toán THCS © 2012 Liên hệ