Đà Nẵng

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Thi theo hình thức Tự luận. Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 TP Đà Nẵng 2019-2020:

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT thành phố Đà Nẵng năm 2019-2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán, thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 2 tháng 6 năm 2019. Lời giải Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT thành phố Đà Nẵng năm 2019-2020:

Đề thi HK2 môn Toán 9 TP Đà Nẵng năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1. (2,0 điểm) Cho (P) là đồ thị hàm số $ y=\frac{1}{3}{{x}^{2}}$ và (d) là đồ thị hàm số $ y=-\frac{1}{3}x+4$ a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Đà Nẵng 2017 – 2018

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng. Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề). Bài 1:( 1,5điểm) a.  Tính $ A=\sqrt{8}+\sqrt{18}-\sqrt{32}$ ; b. Rút gọn biểu thức $ B=\sqrt{9-4\sqrt{5}}-\sqrt{5}$ Bài 2:( 2,0điểm) a) Giải hệ phương […]

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 – Đà Nẵng

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN Lớp 9 THCS Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 27 tháng 11 năm 2014 Chú ý: – Đề thi gồm có 04 trang, 5 bài, mỗi bài 10 điểm. – Thí sinh […]

Đề thi Toán vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2014-2015

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP. Đà Nẵng năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (1,5 điểm) 1) Tính giá trị của biểu thức $ A=\sqrt{9}-\sqrt{4}$ 2) Rút gọn biểu thức $ P=\frac{x\sqrt{2}}{2\sqrt{x}+x\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2x}-2}{x-2}$ , với x > 0, x ≠ 2 Bài 2: […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học