đề nâng cao

Đề Toán nâng cao lớp 9 số 1 có hướng dẫn giải

Bài 1: (3đ) Chứng minh đẳng thức: $ \displaystyle \sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{29-12\sqrt{5}}}}$= cotg450 Bài 2: (4đ) Cho biểu thức $ \displaystyle Q=\frac{\sqrt{x-\sqrt{4\left( x-1 \right)}}+\sqrt{x+\sqrt{4\left( x-1 \right)}}}{\sqrt{{{x}^{2}}-4\left( x-1 \right)}}\cdot \left( 1-\frac{1}{x-1} \right)$ a) Tìm điều kiện của x để Q có nghĩa. b) Rút gọn biểu thức Q. Bài 3: (3,5đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học