hợp số

Phiếu bài tập số 15 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 15 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 15: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ Bài 1: Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số: a) $ A=2.25-2.24$ b) $ B=4.17+4.25$ c) $ C=2.3.5.7.11+13.17.19.21$ d) $ D=12.13.15.17+91$ e) $ E=15.31.37+110.102$ f) $ \overline{{abcabc}}+7$ g) $ \overline{{abcabc}}+22$ h) $ \overline{{abcabc}}+$39 Bài 2: Tìm số nguyên tố p sao cho: a) […]

Phương pháp giải bài tập về số nguyên tố và hợp số – Số học 6

Để làm được bài tập về số nguyên tố và hợp số các em học sinh cần phải nắm được lý thuyết và sau đó làm theo các ví dụ mẫu. Lý thuyết và số nguyên số và hợp số các em chỉ cần đọc lại ở bài viết này: https://Toancap2.net/so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to/ Tiếp theo là các dạng […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học