quận Đống Đa

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 7 quận Đống Đa 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 quận Đống Đa, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Ngày thi: 12 tháng 12 năm 2019. Đáp án Đề thi HK1 môn Toán 7 quận Đống Đa 2019-2020:

Đề kiểm tra HK1 môn Toán 8 quận Đống Đa 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 quận Đống Đa, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày thi: 11 tháng 12 năm 2019. Bài I. (2.0 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử: 1) $ {{x}^{2}}-xy$                              2) xy + x + y + 1                 3) […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Đống Đa năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Đống Đa, Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày kiểm tra: 10 tháng 04 năm 2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài I. (2,5 điểm) Cho biểu thức A = $ \frac{{x+\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}+2}}$ và B = $ \frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{{x-\sqrt{x}+2}}{{x-\sqrt{x}}}$ với x > 0; x ≠ 1 1) […]

Đề thi HSG môn Toán 9 quận Đống Đa 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, năm học 2018-2019. Ngày thi 3/11/2018. Thời gian: 120 phút. Câu 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $ \displaystyle P=\left( {\frac{{\sqrt{a}+1}}{{\sqrt{{ab}}+1}}+\frac{{\sqrt{{ab}}+\sqrt{a}}}{{1-\sqrt{{ab}}}}+1} \right):\left( {1+\frac{{\sqrt{{ab}}+\sqrt{a}}}{{1-\sqrt{{ab}}}}-\frac{{\sqrt{a}+1}}{{\sqrt{{ab}}+1}}} \right)$ 1. Rút gọn P 2. Cho $ \displaystyle \frac{1}{{\sqrt{a}}}+\frac{1}{{\sqrt{b}}}=6$. Tìm GTLN của P. Câu 2: (5 […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học