Thẻ: quận Thanh Xuân

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Đề chính thức. Ngày thi: 12/12/2018. Câu 1 (2,0 điểm) 1) Rút gọn biểu thức A = sin218° + cos218° […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2