số tự nhiên

Phiếu bài tập số 2 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 2 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 2: GHI SỐ TỰ NHIÊN. SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP Bài 7: Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó: a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4 b) Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số […]

Phiếu bài tập số 1 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Đây là bài thứ 1 of 25 trong series Phiếu bài tập - Toán lớp 6 - THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 1: TẬP HỢP.  PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP.  TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12 bằng hai cách, sau đó điền kì hiệu thích hợp vào ô vuông: 9  ☐  A ;   14  ☐  A ;    7  ☐  […]

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Các dạng Toán lớp 6

Đây là bài thứ 1 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, các em sẽ được ôn lại các dạng về tập hợp, ghi số tự nhiên, số phần tử, phép cộng và phép nhân. Và phép trừ, phép chia, lũy thừa với số mũ tự nhiên, thứ tự thực hiện các phép tính… Bài 1: […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học